Mẫu đơn yêu cầu xét xử ly hôn vắng mặt mới nhất

04/04/2019

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu xét xử ly hôn vắng mặt của Luật Huy Thành cung cấp cho quý khách tham khảo. Liên hệ Tổng đài tư vấn luật miễn phí 1900 6179 để biết thêm về những mẫu đơn trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

                                                                                                ..........., Ngày ....... tháng........ năm...........

ĐƠN XIN LY HÔN VẮNG MẶT

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………….......

 

Tôi tên là: ..............................................................................Sinh năm...............................................................

Keo 24 giờDân tộc: ………………………………………………………………………..…………...................................

Nghề nghiệp...........................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................................................

Tạm trú: …………..................................................................................................................................................

Có vợ (chồng) là: …….............................................................Sinh năm...............................................................

Dân tộc: ………………………………………………………………………..…………....................................

Nghề nghiệp............................................................................................................................................................

Keo 24 giờHộ khẩu thường trú: ...............................................................................................................................................

Keo 24 giờTạm trú: …………..................................................................................................................................................

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày ......tháng ........năm.......... tại UBND ……………………...................................

Keo 24 giờ...........……………………………………………………………………………………………….......................

Keo 24 giờhoặc (Chúng tôi chung sống với nhau từ năm ………………….. đến nay chưa đăng kí kết hôn).

Keo 24 giờLý do xin ly hôn:

Keo 24 giờ..................................................................................................................................................................................

Keo 24 giờ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Keo 24 giờ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Lý do xin xử ly hôn vắng mặt:

Keo 24 giờ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Keo 24 giờ..................................................................................................................................................................................

Keo 24 giờ* Về con: Chúng tôi có ………………. con chung là: (Có nguyện vọng về con)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

Keo 24 giờ* Về tài sản chung của vợ chồng ( Có những tài sản chung gì? Nếu yêu cầu tòa án giải quyết thì kê khai cụ thể)

Keo 24 giờ..................................................................................................................................................................................

Keo 24 giờ..................................................................................................................................................................................

Keo 24 giờ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 

* Về nhà ở: (Có những nhà ở chung nào? Nếu yêu cầu tòa án giải quyết thì kê khai cụ thể)

Keo 24 giờ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Keo 24 giờ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Keo 24 giờ..................................................................................................................................................................................

Keo 24 giờ..................................................................................................................................................................................

 

* Những vấn đề khác:

Vì lý do công tác/học tập/sức khỏe/lý do chính đáng khác (nêu trên): Tôi kính mong Quý Tòa chấp thuận sự vắng mặt

của tôi trong quá trình giải quyết thủ tục Ly hôn với chồng/vợ tôi là: …………………………........................................

Keo 24 giờ..............................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam kết không có khiếu nại, khiếu kiện gì với những nội dung về tài sản chung, về con chung và nợ chung

mà tôi đã ghi nhận trong đơn.

Keo 24 giờ...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop